WAWASAN

  • Mempertingkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Malaysia khususnya golongan yang kurang berkeupayaan serta individu, dan lain-lain anggota masyarakat, atau komuniti yang terlibat dengan gejala sosial yang berlaku dari semasa ke semasa.
  • Mewujudkan persekitaran yang harmoni dan penyayang supaya setiap individu hidup dalam keadaan sihat, produktif, berdikari dan bebas, selaras dengan hak dan tanggungjawab masing-masing.

 

MISI

  • Menggembeling dan menggalakkan pertubuhan badan-badan sukarela di Malaysia untuk menangani isu-isu pembangunan sosial.
  • Mencapai kecemerlangan dalam kerja sosial menerusi dasar-dasar sosial, perancangan, pendidikan dan latihan yang koheran serta menyediakan perkhidmatan yang unggul.
  • Bekerja secara berkongsi dengan sektor awam, sektor swasta dan masyarakat umum.