OBJEKTIF TASKA

  • Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menjalani kehidupan sebagai kanak-kanak.
  • Membina hubungan yang erat di antara kanak-kanak tanpa mengira bangsa dan agama.
  • Menyediakan persekitaran yang sihat dan sempurna kepada kanak-kanak dan memberi peluang kepada mereka untuk belajar dan menerokai alam kanak-kanak.
  • Menyediakan persekitaran yang ceria untuk membantu dalam proses perkembangan pembelajaran.
  • Menyediakan kokurikulum dan aktiviti mengikut umur dan tahap kebolehan kanak-kanak.
  • Menyokong perkembangan menyeluruh kanak-kanak dari segi fizikal, bahasa, sosio-emosi dan kognitif.
  • Mendedahkan kanak-kanak kepada adat dan budaya pelbagai kaum di Malaysia.
  • Memberikan ruang bagi kanak-kanak belajar melalui bermain.
  • Memastikan kesinambungan di antara taska dan rumah.
  • Melibatkan ibu bapa secara aktif melalui Program Penglibatan Iba Bapa.