Untuk makluman Tuan/Puan, harga ahli adalah berbeza dengan harga biasa. Harga ahli ialah khas kepada Ahli-Ahli Gabungan yang bernaung di bawah MAKPEM sahaja. Sekiranya berminat untuk membuat sebarang sewaan di MAKPEM, Tuan/Puan perlu mengusulkan surat permohonan terlebih dahulu. Permohonan adalah tertakluk kepada kekosongan yang ada dan keutamaan kepada kursus anjuran MAKPEM. 

Terima kasih.