Harap Maklum

Untuk tahun 2022, MAKPEM tidak ada menganjurkan kursus-kursus. Sebarang maklumat akan dikemaskini dari masa ke semasa melalui Web dan Facebook MAKPEM.

Urusetia Latihan

Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MAKPEM)