Berdiri Dari Kiri : Dato’ Mah Hassan Bin Haji Omar, Prof. Madya Ainullotfi Bin Abdul Latif, Puan Salmah Binti Nordin, Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Sri Haji Halim Bin Haji Ibrahim, Datin Paduka Hajah Khatijah Binti Sulieman, Puan Siti Ameh Binti Haji Ruman, The Revd. Canon Samuel D. John, Dr. Sulaiman Bin Abdul Mutalib

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI PENGURUSAN BAGI SESI 2017-2020

Pengerusi : Y.H Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Sri Haji Halim Bin Haji Ibrahim
Presiden MAKPEM
(Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang)
Timbalan
Pengerusi
: Y. Bhg. Datin Paduka Hajah Khatijah Binti Suleiman
Timbalan Presiden MAKPEM
(Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia)
Setiausaha : Puan Salmah Binti Nordin
Setiausaha Agung Kehormat MAKPEM
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
Ahli-Ahli : (1) Y. Bhg. Dato’ Mah Hassan bin Haji Omar
Naib Presiden, MAKPEM (Gabungan Persatuan Orang Cacat Malaysia)
  : (2) Encik Roshasni bin Marjumat
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  : (3) Encik Ithong @ Etong bin Terang
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah)
  : (4) Y. Bhg. Dato’ Hajah Shamsiah binti Abdul Rahman
Naib Presiden, MAKPEM
(Persatuan Pekerja Sosial Malaysia)
  : (5) The Revd. Canon Samuel D. John
Bendahari Agung Kehormat, MAKPEM
(Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia)
  : (6) Prof. Dato’ Dr. Hj. Hassan bin Yusoff
(Persatuan Bekas Polis Malaysia)
  : (7) Encik Abdullah bin Mohd Nor
(Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis)
  : (8) Encik Teoh Ai Hua
(Persatuan Pekerja Sosial Malaysia)
  : (9) Prof Dato Dr. Nor Hasni Binti Zainal Abidin
(Universiti Putra Malaysia)
  : (10) Puan Nor Imani binti Mat Sulaiman
(Pegawai Eksekutif Latihan dan Pentadbiran, MAKPEM)

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA LATIHAN BAGI SESI 2014-2017

Pengerusi : Y. Bhg. Dato’ Hajah Shamsiah binti Abdul Rahman
(Persatuan Perkerja Sosial Malaysia)
Timbalan Pengerusi : Y. Bhg. Datin Paduka Hajah Khatijah binti Sulieman
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia)
Setiausaha : Puan Nor Imani binti Mat Sulaiman
(Pegawai Eksekutif Latihan dan Pentadbiran, MAKPEM)
Ahli-Ahli : (1) Datin Elsie Das
Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Selangor
  : (2) Puan Noor Yasmin Abdul Karim
Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Selangor
  : (3) Encik Teoh Ai Hua
Persatuan Pekerja Sosial Malaysia
  : (4) Encik Sonny Lim
Community Suport Network(Sel)
Ex-Officio : (1) Pengarah Bahagian Komuniti JKMM / Wakil
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
  : (2) Puan Zainun binti Haji Tun
Pegawai Tadbir (Latihan), MAKPEM

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA SUMBER KEWANGAN BAGI SESI 2014-2017

Pengerusi : Y.H. Dato’ Setia Amar Segara Dato’ Sri Haji Halim bin Haji Ibrahim
Presiden, MAKPEM (Majlis Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang)
Timbalan

Pengerusi

: Y. Bhg. Datin Paduka Hajah Khatijah binti Sulieman
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia)
Setiausaha :
Ahli-Ahli : (1) Y. Bhg. Dato’ Mah Hassan Bin Haji Omar                                              Naib Presiden, MAKPEM
(Persatuan Braille Malaysia)
: (5) Tuan Haji Meraj @ Mohamed bin Haji A. Jalal
(Majlis Kebangsaan Bagi Orang-Orang Terencat Akal Malaysia)
    (2) The Revd. Canon Samuel D. John
Bendahari Agung Kehormat,
MAKPEM, (Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia)
: (6) Encik Ithong @ Etong bin Terang
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah)
    (3) Puan Salmah binti Nordin
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
Encik T. Kamaraj
(Majlis Kebangsaan Bagi  Orang-Orang Terencat Akal Malaysia)
    (4) Y. Bhg. Dato’ Dr. Zainal Abidin bin Salleh
(KUB Malaysia Berhad)

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA JALINAN ANTARA AGENSI DAN PERHUBUNGAN ANTARABANGSA BAGI SESI 2014-2017

Pengerusi : Y. Bhg. Datin Paduka Hajah Khatijah binti Sulieman
Naib Presiden, MAKPEM
(Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia)
Timbalan

Pengerusi

: Puan Noor Yasmin binti Abdul Karim
(Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Selangor)
Setiausaha : Puan Shahida binti Musa
(Majlis Kebangsaan Rumah dan Perkhidmatan Cheshire Malaysia)
Ahli-Ahli : (1) Encik Sonny Lim
(Community Support Ntwork)
: (9) Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
  : (2) Puan Hajah Aminah binti Mat
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
: (10)

 : (11)

Jabatan Pembangunan Wanita
Jabatan Kebajikan Masyarakat
  : (3) Dr. Cristina Ng
(The Cancer Advocacy    Society of Malaysia
: (12) Bahagian Dasar dan Perhubungan Antarabangsa
  : (4) Y. Bhg. Dato’ Faridah binti Khalid
(National Council of  Women Organisation Malaysia)
: (13) Bahagian Pembangunan Komuniti
  : (5) Datin Elsie Das
(Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Selangor)
: (14) Kementerian Sumber Manusia
  : (6) Puan Salmah binti Nordin
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
: (15) Kementerian Pelajaran Malaysia
  : (7) The Revd. Canon Samuel D. John
Bendahari Agung Kehormat, MAKPEM (Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia)
: (16)

: (17)

Kementerian Dalam Negeri
Jabatan Penerangan
  : (8) Kem. Kesihatan Malaysia : (18) Ms. Noelle, Prudential

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA KEAHLIAN DAN PERUNDANGAN BAGI SESI 2014 – 2017

Pengerusi : Y. Bhg. Dato’ Mah Hassan Bin Haji Omar
Naib Presiden (Persatuan Braille Malaysia)
Setiausaha :
Ahli-Ahli : (1) En. Gerry Lew Ah Lok
(Gabungan Persatuan Orang Cacat Malaysia)
: (3) Encik Hasan Bin Talib
(Persatuan Catur OKU Malaysia)
  : (2) Puan Tun Fatimah Bin Tun Abdullah
(Persatuan Braille Malaysia)
: (4) Puan Nor Imani Bt Mat Sulaiman
(Peg. Eksekutif Latihan dan Pentadbiran)

SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK BAGI SESI 2014 – 2017

Pengerusi : Encik Roshasni bin Marjumat
Naib Presiden, MAKPEM (Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Timbalan

Pengerusi

: Tuan Haji Meraj @ Mohamed bin Haji A. Jalal
(Majlis Kebangsaan Bagi Orang-Orang Terencat Akal Malaysia
Setiausaha : Encik Zulkefli bin Ahmad
( IPC Island Pro. Consultant Sdn. Bhd.)
Ahli-Ahli : (1) Encik Che Zam bin Hamzah
(Vision Secretarial Services Sdn. Bhd.)
: (4) Dr. Neikmah binti Adam
( Wanita IKRAM Wilayah Persekutuan )
  : (2) Encik Jusni bin Yusoff
( Sageconsulting Sdn. Bhd.)
: (5) Cik Julie Rosieta binti  Mohamed
( IKRAM KL )
  : (3) Encik Zaharuddin bin Othman
( Total Learning System Sdn Bhd.)
: (6) Encik Mohamad Amirul bin Mohamad Letfee
( Perunding Pengurusan Koperasi Islah Malaysia Bhd. )

 SENARAI AHLI-AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN PUBLISITI BAGI SESI 2014 – 2017

Pengerusi : Puan Salmah binti Nordin
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
Timbalan

 

Pengerusi

Setiausaha

:

 

:

Puan Hajah Aminah binti Mat (Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)

 

Puan Aida Fasehah binti Zahrol Kamar
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)

Ahli-Ahli : (1) Puan Hajah Norzakiah binti Ismail
(Pensyarah Kanan UTM)
: (5) Puan Hajah Hasmah @ Zamariah binti Ismail
(Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa’ Malaysia)
  : (2) Puan Nor Hayatee binti Abdullah
(Pesara Pegwai Kerajaan – R.O.SWP)
: (6) Puan Hajah Zaharah @ Che Pon
(Umi World Network)
  : (3) Matron Hajah Fadzilah @ Fadziah bt Haji Abd.Hamid
(Rumah Solehah)
: (7) Puan Hajah Patimah Ainon binti Janudin
(Persatuan Kebajikan An-Najjah Malaysia)
  : (4) Puan Norhayati binti Ahmad Kamal
(Penggiat Kebajikan)
   
Ex-Offico : (1) Puan Nor Imani binti Mat Sulaiman
(Pegawai Eksekutif Latihan dan Pentadbiran, MAKPEM)