Borang Kursus Bagi Tahun 2017, Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MAKPEM)

Sila Muat Turun Dan Isikan Borang Penyertaan Mengikut Kursus Yang Telah Dinyatakan 

BORANG KURSUS MAKPEM 2017 (TEKAN DISINI)

BORANG PERMOHONAN BOLEH DIHANTAR KE ALAMAT EMEL (training@makpem.org.my)