Sekumpulan pegawai kerajaan Sri Lanka yang melancarkan Yayasan Sri Lanka melawat Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan, Malaysia (MAKPEM) di Bandar Baru Sentul pada 13 Oktober 2017.

Mereka dalam lawatan lapan hari ke Malaysia, melawat Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat dan beberapa agensi lain di sini serta perjalanan lawatan mereka dimudahkan oleh Open University Malaysia (OUM). Di MAKPEM, mereka diberi gambaran ringkas tentang falsafah, latar belakang dan aktiviti sejarah oleh Presiden, Y.H Dato ‘Setia Amar Segara Dato’ Sri Haji Halim Bin Haji Ibrahim, dan kemudian dibawa melawat Taska Penyayang MAKPEM.