MAKPEM dalam usahanya mencapai wawasan menjamin kualiti perkhidmatan pertubuhan kebajikan sukarela ditahap yang memuaskan telah menyediakan latihan-latihan yang relevan kepada kakitangan dan sukarelawan yang berkenaan. Ini menjamin kepada kesejahteraan kumpulan sasar merangkumi kanak-kanak, remaja, orang kelainan upaya, warga emas dan sebagainya. Dengan kerjasama MAKPEM dan OUM dan juga sokongan dari JKMM dan KPWKM tahun ini sekali lagi telah mengiktiraf 23 orang graduan terlatih dalam bidang kebajikan. Graduan ini menerima sijil “Professional Certificate For Care Givers MAKPEM/OUM” pada 03 November 2016 di PWTC. Program ini ditawarkan secara berterusan di MAKPEM dan sentiasa mengalu-alukan induvidu dan kumpulan yang terlibat dengan dunia kebajikan. Setakat ini seramai 179 orang telah ditauliahkan.

Tahniah Kepada Semua Para Graduan, Semoga Maju Jaya Dan Lebih Cemerlang Pada Masa Akan Datang!


img_6443img_6478img_6482img_6484
img_6486img_6487 img_6496img_6520 img_6515img_6516 img_6517img_6518 img_6519img_6592 img_6582img_6610 img_6607img_6613 img_6473img_6463 img_6471img_6621img_6626img_6630img_6636img_6632