KURSUS ASAS PENGURUSAN KANAK-KANAK ISTIMEWA

(08-12 OGOS 2016)

IMG_5860IMG_5867IMG_5917IMG_5858
IMG_5863IMG_5905 IMG_5869IMG_5871 IMG_5872IMG_5874 IMG_5876IMG_5877 IMG_5878IMG_5879 IMG_5880IMG_5881 IMG_5883IMG_5884 IMG_5885IMG_5886 IMG_5887IMG_5889 IMG_5890IMG_5891 IMG_5892IMG_5893 IMG_5894IMG_5895 IMG_5896IMG_5900 IMG_5903IMG_5910
IMG_5912IMG_5920


KURSUS LANJUTAN PROSES MENOLONG

(15 – 19 OGOS 2016)

IMG_6030IMG_6035IMG_6039IMG_6068 IMG_6040IMG_6041 IMG_6043IMG_6044 IMG_6045IMG_6047 IMG_6048IMG_6049 IMG_6050IMG_6051 IMG_6052IMG_6053 IMG_6054IMG_6055 IMG_6056IMG_6057 IMG_6058IMG_6059 IMG_6060IMG_6061 IMG_6062IMG_6063 IMG_6064IMG_6065 IMG_6066IMG_6067IMG_6070IMG_6069


KURSUS PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN PENJAGAAN KANAK-KANAK

(22 – 26 OGOS 2016)